Oszczędnośći


Konkurencyjna cena w stosunku do innych tego rodzaju maszyn

Zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa ze względu na znaczącą oszczędność zajmowanego przez maszynę miejsca

Istotna redukcja odpadów wynikająca z odpowiedniego oprogramowania

Oszczędność pracy fizycznej w porównaniu z tradycyjnym ręcznym cieciem piłą.
Cięcie płyty o rozmiarze 2,1m × 7m zajmuje blisko 3 minuty i nie wymaga sprzątania